Adresse

DGI Huset

Solbakkevej 42

4760 Vordingborg

 

Kontakt

Tlf: 42 36 28 76

E-mail: post@kayserfys.dk

 

 

Målrettet genoptræning

Har du en overbelastningsskade, er du blevet opereret eller har du selv forsøgt at genoptræne uden succes? 

Der er meget at forholde sig til når kroppen pludselig ikke kan det den plejer og det er vigtigt at have en konkret og realistisk plan for vejen til at nå dit mål.

Du er selv med til at sammensætte dit genoptræningsforløb, så det matcher dit behov for supervision. Se mulighederne herunder.

Programlægning

Få din egen individuelt tilpassede træningsplan, der tager hensyn til dit niveau og eventuelle smerter.

Check-ups

Løbende justeringer og kontroller er med til at spare tid og optimerer din genoptræning, så du hurtigere når dit mål.

Supervision

Til dig der har brug for 1:1 eller 1:4 hvor du løbende motiveres, korrigeres og i det hele taget boostes gennem træningen.

Adgang til DGI-Husets faciliteter købes direkte på husets hjemmeside eller i receptionen. I forbindelse med genoptræning ved Kayser Fysioterapi tilbydes 20 % rabat på årskort og klippekort.

Træningsplan

Det er vigtigt at have en træningsplan der retter sig præcis mod dit mål med træningsindsatsen, samtidig med at der tages hensyn til eventuel vævsheling og smerter. En god og realistisk træningsplan er med til at skabe tryghed og motivation i et genoptræningsforløb.

Idrætsskader

Hvis du har en idrætsskade er det afgørende at din træningsplan tager hensyn til typen af skade og de krav der stilles i den sport du skal tilbage til. Hvornår må du deltage i træning og hvornår skal du påregne at være tilbage i kamp? 

Check-ups og test

Check-ups bruges til at kontrollere at den træning du udfører på egen hånd er af god kvalitet, om der skal justeres noget af indholdet i din træningsplan og til at teste om der er den ønskede fremgang i forhold til dit mål. Det er også her du får svar på de spørgsmål der kan dukke op undervejs. 

Kvalitet i træningen

Kvaliteten af træning kan vurderes ud fra flere parametre. Måske får du ikke fat i den ønskede muskel? Er øvelserne blevet for lette for dig? Opstår der smerter i en bestemt øvelse? Et program skal løbende korrigeres og justeres, så du hele tiden får mest muligt ud af den tid du bruger på din genoptræning.

Retest og klartest

Test bruges til at måle effekten af den træning du selv udfører og til at vurdere hvor langt du er fra dit endelige mål. 

Supervision

Har du haft en større skade eller har du gennemgået en operation, kan det for mange være trygt at blive superviseret og vejledt gennem hele trænings-sessioner.

1:1 træning

Individuel træning er særligt aktuelt i starten og i slutningen af et genoptræningsforløb. I starten skal der ofte korrigeres på udgangsstillinger for at tage hensyn til smerter og i slutningen bliver de individuelle behov ofte mere specifikke for den enkelte idrætsudøver. 

1:4 træning

Træning på små hold, hvor udøverne skal udføre lignende øvelser, er enormt gode for motivationen samtidig med at du får mere trænings-tid for pengene.